Aveng Moolmans

Spoločnosť dosiahla viac ako 23 000 prevádzkových hodín v ťažobnom nákladnom vozidle Komatsu v niklovej bani Tati vďaka produktom Delo.

Aveng Moolmans

Spoločnosť dosiahla viac ako 23 000 prevádzkových hodín v ťažobnom nákladnom vozidle Komatsu v niklovej bani Tati vďaka produktom Delo.