Fraser Alexander

Dosahuje životnosť motora viac ako 21 000 hodín v nákladnom ťažobnom vozidle pri použití oleja Delo XLD.

Fraser Alexander

Dosahuje životnosť motora viac ako 21 000 hodín v nákladnom ťažobnom vozidle pri použití oleja Delo XLD.